Priser

Priset är inkl allt efter RUT-avdrag, beloppet inom parantes är innan RUT-avdrag.
En exakt bedömning av pris och tidsåtgång kommer att göras vid första besöket hos dig.

1 gång i månaden – 600kr (1200kr)
2 gånger i månaden – 1000kr (2000kr)
4 gånger i månaden – 2000kr (4000kr)

1 gång i månaden – 600kr (1200kr)
2 gånger i månaden – 1000kr (2000kr)
4 gånger i månaden – 2000kr (4000kr)

1 gång i månaden – 650kr (1300kr)
2 gånger i månaden – 1100kr (2200kr)
4 gånger i månaden – 2200kr (4400kr)

1 gång i månaden – 700kr (1400kr)
2 gånger i månaden – 1150kr (2300kr)
4 gånger i månaden – 2300kr (4600kr)

1 gång i månaden – 750kr (1500kr)
2 gånger i månaden – 1250kr (2500kr)
4 gånger i månaden – 2500kr (5000kr)

1 gång i månaden – 800kr (1600kr)
2 gånger i månaden – 1350kr (2700kr)
4 gånger i månaden – 2700kr (5400kr)

1 gång i månaden – 850kr (1700kr)
2 gånger i månaden – 1400kr (2800kr)
4 gånger i månaden – 2800kr (5600kr)

1 gång i månaden – 900kr (1800kr)
2 gånger i månaden – 1500kr (3000kr)
4 gånger i månaden – 3000kr (6000kr)

1 gång i månaden – 950kr (1900kr)
2 gånger i månaden – 1600kr (3200kr)
4 gånger i månaden – 3200kr (6400kr)

1 gång i månaden – 1000kr (200kr)
2 gånger i månaden – 1700kr (3400kr)
4 gånger i månaden – 3400kr (6800kr)

1 gång i månaden – 1050kr (2100kr)
2 gånger i månaden – 1800kr (3600kr)
4 gånger i månaden – 3600kr (7200kr)

Har du en bostad över 150 kvm ber vi dig begära en offert för exakt kostnad.